Mesto vrátené pod správu Uhorského kráľovstva
01.01.1389
Moravský markgróf Jošt Luxemburský vydal v Olomouci listinu, v ktorej potvrdil, že mesto mu vždy zachovávalo vernosť, oslobodil ho spod svojho panstva a vrátil ho pod správu Uhorského kráľovstva. Bratislavu dostal v roku 1385 ako záloh od Žigmunda Luxemburského.