Medická záhrada bola slávnostne odovzdaná verejnosti.
05.09.1959
Medická záhrada bola slávnostne odovzdaná verejnosti.