Manifestácia v Redute a výzva na zakladanie akčných výborov
21.02.1948
V Redute a pred SND sa konala manifestácia obyvateľstva, ktoré s heslom „Slovensko za Gottwaldovu vládu bez reakčných ministrov" žiadalo odstúpenie demokratov zo Zboru povereníkov.