Magistrát mesta vydal požiarny poriadok (Feuer-Ordnung)
06.07.1729
Magistrát mesta vydal požiarny poriadok (Feuer-Ordnung). Prikazoval v ňom s okamžitou platnosťou zbúrať všetky drevené komíny na domoch a nahradiť ich murovanými. Vo vnútornom meste sa mali zlikvidovať všetky šopy, stodoly a podobné hospodárske budovy. Mohli sa stavať len na predmestiach.