Ľudovít Štúr začal študovať na evanjelickom lýceum
04.09.1829
Na evanjelické lýceum sa ako študent zapísal Ľudovít Štúr, ktorý tu v ďalších rokoch rozvinul slovenské národné hnutie.