Lajos Kossuth vyhlásil uhorskú nezávislosť
17.03.1848
Lajos Kossuth predniesol z balkóna hotela U zeleného stromu (dnes Carlton) prejav, v ktorom vyhlásil uhorskú nezávislosť a predstavil predsedu uhorskej vlády, prešporského rodáka Lajosa Batthyányho.