Ľadovcová hať na Dunaji víta Nový rok v Petržalke
01.01.1928
Na Nový rok putovali tisíce ľudí cez most do Petržalky, aby si obzreli nezvyklý úkaz - Dunaj husto pokrytý ľadovými kryhami, ktoré boli na seba tak husto nakopené, že vytvorili hrboľatú plochu. Nikto zo starých Bratislavčanov si podobnú hať na Dunaji nepamätal.