Kráľ Žigmund potvrdzuje staré práva Bratislavčanov
06.03.1418
Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský potvrdil staré práva Bratislavčanov, podľa ktorých sa do Bratislavy mohlo privážať rakúske víno len s povolením bratislavského senátu.