Kráľ oslobodil doktora práv Paula Obernbergera
15.09.1569
Kráľ Maximilián I. oslobodil listinou vydanou na Bratislavskom hrade doktora práv Paula Obernbergera od všetkých následkov, ktoré pre neho vyplývali z narodenia ako nemanželského dieťaťa a udelil mu všetky práva manželských detí.