Kráľ Maximilián I. zvolal do Bratislavy snem
01.08.1569
Kráľ Maximilián I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 26. októbra), ktorý odsúhlasil dane na tri roky. Na kráľovskom dvore sa mali neustále zdržiavať dvaja svetskí radcovia z Uhorska.