Kráľ Matej II. zvolal do Bratislavy snem
11.11.1609
Kráľ Matej II. zvolal do Bratislavy snem (trval do 23. januára 1610), ktorý nariadil novú klasifikáciu daňových jednotiek (4 sedliacke alebo 12 želiarskych domov malo tvoriť jednu daňovú jednotku). Zakázal sa vývoz zlata a striebra v surovom stave.