Kráľ Ľudovít I. Veľký zakázal predávať v Bratislave cudzozemskú soľ
29.06.1379
Kráľ Ľudovít I. Veľký zakázal predávať v Bratislave cudzozemskú soľ.