Kráľ Ladislav IV. daroval osadu Zeplak (Schöndorf) prešporským mešťanom
28.03.1288
Uhorský kráľ Ladislav IV. Kumánsky daroval Bratislave osadu Krásna Ves (Zeplak). Po dnes už zaniknutej osade bola pomenovaná cesta vedúca k nej z Bratislavy, na ktorej vznikla Schöndorfská (dnes Obchodná) ulica.