Kráľ František Jozef I. prvý raz navštívil Bratislavu
10.05.1849
Kráľ František Jozef I. prvý raz navštívil Bratislavu. Zdržal sa dva dni, ubytoval sa vo Wachtlerovom paláci (dnes na jeho mieste stojí hlavná pošta na Námestí SNP) a spolu s ministerským predsedom Felixom Schwarzenbergom vyjednával s ruským splnomocnencom generálom Fjodorom Bergom o možnej pomoci ruského vojska v boji proti maďarským povstalcom.