Kráľ František I. nariadil palatínovi Jozefovi vybudovať opevnenie na predmostí
06.05.1809
Kráľ František I. nariadil palatínovi Jozefovi vybudovať opevnenie na predmostí, v Petržalke, proti blížiacej sa francúzskej armáde. V tento deň bol z Budína do Bratislavy vyslaný kapitán Cholich, splnomocnený viesť budovanie opevnenia. Na výplaty pre robotníkov doniesol 6000 zlatých. Zvyšky opevnenia sú dodnes viditeľné v podobe násypov v Sade Janka Kráľa.