Kráľ Ferdinand II. zvolal do Bratislavy snem
26.05.1619
Kráľ Ferdinand II. zvolal do Bratislavy snem (trval do 13. augusta), na ktorom uhorské stavy odmietli vojensky vystúpiť proti českým stavom.