Konala sa slávnostná posviacka nového organu
13.10.1839
Vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici sa konala slávnostná posviacka nového organu. Pri tejto príležitosti na ňom koncertoval Ján Batka st., otec neskoršieho známeho mestského archivára Jána Batku ml.