Konal sa šiesty míting zvolaný VPN
27.11.1989
Na Námestí SNP sa konal šiesty míting zvolaný VPN. Občania dali najavo svoju nespokojnosť s uskutočnenými zmenami v ÚV KSS a v ÚV KSČ a predstavitelia Koordinačného výboru VPN sa vyslovili za zosilnenie tlaku na štátnu moc. Na mítingu vystúpili o. i. český herec Pavel Landovský a spisovateľ Pavel Kohout, naopak, pokus o vystúpenie podpredsedu vlády SSR Štefana Murína sa skončil neúspechom.