Ján Batka obdržal menovaciu listinu s podpisom hlavného župana
30.06.1879
Ján Batka obdržal menovaciu listinu s podpisom hlavného župana, ktorou bol ustanovený do funkcie mestského archivára, kam ho zvolilo mestské zastupiteľstvo. Vo funkcii zotrval až do svojej smrti v roku 1917. Počas svojej dlhoročnej činnosti sa zaslúžil o usporiadanie a podstatné rozšírenie archívnych fondov.