Husľovo-klavírny koncert svetoznámych hudobníkov
08.02.1988
V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie koncertovali svetoznámi umelci Gidon Kremer (husle) a Martha Argerich (klavír).