Hudobníkom Albrechtovcom odhalili pamätnú tabuľu
17.09.1998
Na Albrechtovom dome (Kapitulská 1) odhalili hudobníkom Alexandrovi a Jánovi Albrechtovcom pamätnú tabuľu financovanú z výťažku z dobročinných koncertov.