Hlavnú poštu obsadila predpoludním Hlinkova garda
11.03.1939
Hlavnú poštu obsadila predpoludním Hlinkova garda. Vo vnútri prišlo k fyzickým stretom, lebo vojaci a četníci odmietali budovu opustiť, okolo 17. hodiny ju však ovládlo 50 vyzbrojených gardistov.