Hladina Dunaja dosiahla výšku 660 centimetrov
24.05.1999
Hladina Dunaja dosiahla výšku 660 centimetrov, v  dôsledku čoho zdvihla hornú palubu prístavných pontónov nad úroveň brehu Fajnorovho nábrežia.