Gymnáziu na Vazovovej prepožičali názov Jána Papánka
09.04.1999
Gymnáziu na Vazovovej prepožičali názov Jána Papánka. Dokument o prepožičaní čestného názvu predpoludním odovzdal minister školstva SR Milan Ftáčnik riaditeľovi školy Mariánovi Hanulovi. JUDr. Ján Papánek patril k popredným osobnostiam európskej diplomacie 20.storočia.