Gubernátor Uhorska sa sťahuje do Eisenstadtu pre ohrozenie mesta Bratislavy morom
26.09.1679
Vojenský a civilný gubernátor Uhorska Ján Gašpar Ampringen oznámil, že sa pre ohrozenie mesta Bratislavy morom sťahuje do Eisenstadtu. Išlo o jednu z najničivejších morových epidémií v histórii mesta. Rozšírila sa na prelome rokov z Podhradia a po jej vypuknutí ležali neodpratané mŕtvoly v domoch, vinohradoch i na uliciach aj niekoľko týždňov. Zomrelo okolo 11 000 ľudí. Situácia sa upokojila až začiatkom decembra. Tragickú udalosť pripomína Kaplnka sv. Rozálie v Lamači, ktorú postavili v rokoch 1680 – 82 ako vďaku za ukončenie moru.