Gabriel Betlen dobyl aj hrad
15.10.1619
Po niekoľkých útokoch palatín Žigmund Forgáč a strážca koruny Peter Révai odovzdali sedmohradskému kniežaťu Gabrielovi Betlenovi uhorskú kráľovskú korunu a insígnie.