Ferdinand II. Habsburský sa stal uhorským kráľom
01.07.1618
Ferdinand II. Habsburský bol v Dóme sv. Martina korunovaný ostrihomským arcibiskupom Petrom Pázmányom za uhorského kráľa.