Dunajská riečna flotila na programe cárovej študovnej návštevy
18.06.1698
Do Bratislavy pricestoval ruský cár Peter I. Veľký, aby sa informoval o dunajskej riečnej flotile. Navštívil tiež bratislavský lodnícky cech a budovu dunajského arzenálu.