Dóm sv. Martina sa ocitol v rukách evanjelikov
07.12.1619
Po obsadení Bratislavy Gabrielom Betlenom vzniesli protestanti požiadavku, aby Dóm sv. Martina prešiel do ich rúk. Katolícke stavy protestovali a chrám dali spolu s prepoštom zapečatiť. Po tom, čo mestská rada 6. decembra schválila pridelenie kostola evanjelikom, ho na druhý deň za hlaholu zvonov otvorili, premenovali na Kostol Spasiteľa a na znak náboženskej rovnoprávnosti v ňom predniesli kalvínske a viacjazyčné evanjelické kázne. Protestantské obrady sa v Dóme konávali až do 9. mája 1621.