Do prevádzky odovzdali budovu osobného prístaviska na Fajnorovom nábreží
31.07.1969
Do prevádzky odovzdali budovu osobného prístaviska na Fajnorovom nábreží.