Do Prešporka sa z Viedne prisťahovali rehoľné sestry rádu alžbetíniek
16.09.1738
V Bratislave sa na pozvanie ostrihomského arcibiskupa Imricha Esterházyho usadili rehoľné sestry alžbetínky, aby sa venovali ošetrovaniu chorých žien.