Do Bratislavy priplával prvý parník
02.09.1818
Do Bratislavy priplával prvý parník – v dunajskom prístave zakotvila na svojej ceste z Viedne do Pešti a späť paroloď Carolina vynálezcu Antona Barnarda.