Do Bratislavy pricestoval na dvojdňovú návštevu prezident ČSSR Ludvík Svoboda
10.04.1969
Do Bratislavy pricestoval na dvojdňovú návštevu prezident ČSSR Ludvík Svoboda.