Do Bratislavy pricestoval kráľ František I.
22.11.1809
Do Bratislavy pricestoval kráľ František I. Pri jeho privítaní vytvorili meštianske jednotky špalier od mosta až k Primaciálnemu palácu. Večer si prezrel slávnostné osvetlenie a navštívil divadlo. Magistrát podporil štátnu pokladnicu príspevkom vo výške 4000 zlatých. Do Viedne sa kráľ vrátil 27. novembra.