Do Bratislavy dorazilo vojsko tretej krížovej výpravy
24.05.1189
Do Bratislavy dorazilo vojsko tretej krížovej výpravy na čele s cisárom Svätej ríše rímskej Fridrichom I. Barbarossom, aby tu niekoľko dní počkalo na zvyšok vojska, ktoré počítalo približne 150 000 mužov. Armáda rozložila svoj tábor v Petržalke, kým cisár so svojim synmi býval na Bratislavskom hrade, kde 28. mája oslávil aj Turíce, počas ktorých preniesol nástupníctvo na svojho syna Henricha. Potom sa celý sprievod pohol k Ostrihomu.