Čs. vojsko obsadilo Župný dom na Župnom námestí
06.01.1919
O 10. hodine doň prišiel župan Samuel Zoch (vymenovaný 20. decembra) a oznámil bývalému županovi Zoltánovi Jankóovi, že preberá správu stolice a mesta. Na otázku, či je pri prevzatí odhodlaný použiť aj násilie, odpovedal Zoch, že je to jeho povinnosť. Na to Jankó vyhlásil, že sa podrobuje násiliu a ostáva bývať v Bratislave ako súkromná osoba.