Čs. armáda začala v noci so samotným obsadzovaním mesta
02.01.1919
Čs. armáda začala v noci so samotným obsadzovaním mesta. Tým, že Robotnícka garda bola odzbrojená a Červená garda opustila mesto, narazili čs. légie len na odpor maďarského jazdectva v okolí Dynamitky. Zástupca mešťanostu Richard Kánya vydal plagátové prehlásenie k obyvateľstvu, v ktorom ho vyzýval k pokoju, poriadku a rozvahe. Od 10. hodiny predpoludním v meste panoval/nastal pokoj a normálny život.