Bratislavu krátko navštívil prezident Klement Gottwald
26.08.1949
Bratislavu krátko navštívil prezident Klement Gottwald. Dorazil vlakom, pričom na stanici ho privítali tisíce ľudí i nastúpená čestná stotina. Po ceremoniáli pokračoval vlakom do Topoľčianok.