Bratislavu inkognito navštívil cisár Napoleon
31.08.1809
Bratislavu inkognito navštívil cisár Napoleon v rámci svojej inšpekčnej cesty po Rakúsku a Uhorsku. Do Bratislavy prišiel z Viedne smerom do Győru. Koňmo prešiel kyvadlovým mostom, prezrel si Bratislavský hrad, kde bola ubytovaná francúzska posádka a z hradného vrchu opevnenia predmostia. Vystúpil i na Somársky vrch, kde si odpočinul. Potom sa vrátil do Petržalky a podľa tradície pozoroval siluetu mesta spod topoľa pri Au Café, neskôr známeho ako Napoleonov topoľ.