“Bratislavská pumpa” po prvýkrát prevzala činnosť srdca pri operácii
08.07.1958
Na II. chirurgickej klinike Fakultnej nemocnice na Partizánskej ulici uskutočnil operačný tím MUDr. Karola Šišku prvú operáciu srdca s využitím mimotelového krvného obehu v strednej a východnej Európe.