Bratislava získava právo súdiť a popravovať
15.02.1468
Uhorský kráľ Matej Korvín udelil Bratislave právo meča (ius gladii), t. j. oprávnenie vykonávať trest smrti.