Bratislava získala právo pečatiť červeným voskom
02.02.1459
Kráľ Matej Korvín udelil mestu Bratislava právo pečatiť červeným voskom.