Bratislava zažila ďalšiu povodeň
17.08.1959
Prietok Dunaja dosiahol 7315 kubických metrov za sekundu pri vodnej hladine 806 centimetrov.