Bratislava v ďalekohľade Adolfa Hitlera
25.10.1938
Bratislavu z brehu anektovanej Petržalky pozoroval ďalekohľadom Adolf Hitler. So svojou priateľkou Evou Braunovou a maršalom Hermannom Göringom sa zdržali aj v Au Cafe a skontrolovali petržalské opevnenie.