Bola otvorená Veľká sála Reduty
08.10.1919
Koncertom klavírneho virtuóza a skladateľa Ericha Wolfganga Korngolda bola otvorená Veľká sála Reduty a definitívne dostavaná Reduta. Kritika sa vyjadrila, že zvuk nie je až taký zlý, ako sa očakávalo, aj keď ho dosť deformuje balkón priamo nad pódiom. Okrem toho bol v miestnosti prievan a bolo počuť električky. Napriek týmto nedostatkom sa sála ihneď stala najvyhľadávanejšou v Bratislave a dnes je známa ako Koncertná sieň Slovenskej filharmónie.