Historický kalendár

08
nov
Zriadenie Družstva SND
Celý deň
08.11.1919

Zriadené bolo Družstvo Slovenského národného divadla, ktoré vyvinulo činnosť na založenie SND. Predsedom jeho správnej rady bol Vavro Šrobár, podpredsedom Emanuel Maršík, kancelárie malo v Heckenastovom paláci (Konventná 1). Už v novembri vypísalo súbeh na miesto riaditeľa divadla, ktoré jeho zásluhou vzniklo v roku 1920.