Historický kalendár

02
nov
Židovské kultúrne dedičstvo
Celý deň
02.11.1368

Archívna listina sa zmieňuje o bratislavskom Judenhofe, ktorý sa pravdepodobne nachádzal na Panskej ulici, a dokladá tak prítomnosť Židov na území mesta.