Historický kalendár

01
júl
Založenie najstaršie nepretržite fungujúceho múzea na Slovensku
Celý deň
01.07.1868

Na podnet Bratislavského okrášľovacieho spolku vzniklo Múzeum mesta Bratislavy, najstaršie nepretržite fungujúce múzeum na Slovensku.