Historický kalendár

08
mar
Zakladajúce zhromaždenie Bratislavského okrášľovacieho spolku
Celý deň
08.03.1868

Z podnetu mešťanostu Heinricha Justiho sa konalo zakladajúce zhromaždenie Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorý sa významnou mierou pričinil o kultúrno-prírodný rozvoj Bratislavy.