Historický kalendár

17
apr
Začiatok výstavby Jezuitského kolégia
Celý deň
17.04.1628

Začalo sa so stavbou Jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici. Plány vypracoval pravdepodobne taliansky architekt Jakub Rava.